Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.


KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS


Korupcijos pasireiškimo tikimybė:

Informacija ruošiama...

Korupcijos rizikos analizė:

Informacija ruošiama...

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas:

Informacija ruošiama...

Informacijos apie asmenį surinkimas:

Informacija ruošiama...

Asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją:

Už korupcijos prevencijos programos, priemonių plano įgyvendinimą, už korupciją prevenciją atsako Viešosios bibliotekos direktorė.

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas:

Korupcijos prevencijos priemonėmis siekiama: nustatyti veiklos sritis, kuriose galimi korupcijos pasireiškimai, atlikti jose korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimą ir parengti išvadas; pagal poreikį ir galimybes suplanuoti ir pateikti viešosios bibliotekos darbuotojams, lankytojams skirtą informaciją korupcijos prevencijos temomis; būti atvira ir skaidria organizacija – skelbti informaciją apie savo veiklą, įskaitant korupcijos prevenciją; sudaryti galimybes piliečiams, pastebėjusiems korupcijos požymių, netinkamo pareigų atlikimo, elgesio ar aplaidumo viešosios bibliotekos darbuotojų veiksmuose, pranešti apie tai telefonu, raštu ar el. paštu. (informaciją galite rasti interneto svetainėje www.neringosvb.lt

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

Informacija ruošiama...

Pranešimai apie korupciją

Informacija ruošiama...

Padidinti
Padidintas kontrastas