KNYGOS LAVINA SIELĄ, KELIA IR STIPRINA ŽMOGŲ, ŽADINA GERIAUSIUS TROŠKIMUS, UGDO PROTĄ IR SUŠILDO ŠIRDĮ


P Pirmoji biblioteka Neringoje įsteigta 1956 metais. Nuo 1990-ųjų vadinta Neringos miesto Nidos biblioteka, 1996 m. pradžioje, įgyvendinant Bibliotekų įstatymą, Neringos savivaldybės tarybos sprendimu biblioteka reorganizuota į Neringos miesto savivaldybės viešąją biblioteką su Preilos ir Juodkrantės filialais. 2005 m. bibliotekai suteiktas rašytojo, Nidos metraštininko Viktoro Miliūno vardas.

R ašytojas, Nidos metraštininkas Viktoras Miliūnas gimė 1916 m. vasario 16 d. Blantaire (Škotijoje). Mirė 1986 m. lapkričio 9 d. Vilniuje. Viktoras Miliūnas – dramaturgas, prozininkas, vertėjas. Parašė prozos vaikams. Studijavo Kauno ir Vilniaus universitetuose, vaidino teatruose, dirbo „Literatūros ir meno“ redakcijoje, Rašytojų sąjungoje. 1961–1986 metais gyveno ir kūrė Nidoje. Marios, Nida ir visa Neringa buvo pagrindinės rašytojo kūrybos temos. Ir šiandien vyresnio amžiaus nidiškiai Viktoro Miliūno knygose atpažįsta save. Kuršių nerija ir jos gyventojai Viktorui Miliūnui buvo neišsenkamas temų lobynas.1 961 m. pusę dviejų galų žvejo namo G. D. Kuverto gatvėje Nidoje nusipirko Miliūnų šeima. V. Miliūnas tada dar nežinojo, kad Nida jam taps viskuo – naujai atsivėrusiu smėlynų ir miškų pasauliu tarp jūros ir marių, kuriame jis suras save, ramybę, kūrybos įkvėpimą bei jam artimus pamario žvejus. Pirmasis iš lietuvių inteligentų įsikūręs Neringoje, Viktoras Miliūnas Nida „užkrėtė“ ir kitus: rašytojus, teatralus, dailininkus... Kol ant Urbo kalno nebuvo pastatyti Rašytojų kūrybos namai, Miliūnų pastogė vadinta neoficialiu „rašytnamiu“ – kultūros žmonių susitikimų ir pokalbių vieta. Tai ypatingas jo gyvenimo laikas – Nidoje parašyti svarbiausi prozos kūriniai. Išėjo apie dešimt apsakymų ir novelių rinkinių: „Pirmoji meilė arba nusikaltimas“, „Juoda upė“, „Vestuvės „Paryžiuje“, „Evalduko vasara“, „Meilė ir neapykanta“, „Žaidimas be taisyklių“, „Piknikas Grabšto rage“, „Koncertas muziejuje“, „Vienas iš trijų“, „ Evalduko metai“. Beveik visų apsakymų centre – Neringos žvejai: jų gyvenimai, papročiai, buitis, tarpusavio santykiai, meilė, darbas, kasdienybė. Visa tai atsiskleidžia dramatiškose istorijose, kupinose subtilus humoro ir talentingo pasakotojo intonacijų... Šiuose ir kituose Viktoro Miliūno kūriniuose iškyla spalvingi Neringos žvejų buities vaizdai, pasakojamos nesudėtingos, bet dramatiškos istorijos, gilinamasi į žmogiškų santykių esmę. Viktoro Miliūno valia paprasti nerijos žmonės atsidūrė literatūros scenoje. Iš gausios V. Miliūno kūrybos brandžiausiais laikomi būtent neišgalvoti Nidos gyvenimo aprašymai, sugulę į apsakymus ir noveles. V. Miliūnas buvo didysis Nidos metraštininkas, ją pažinojęs iš vidaus, o ne epizodiškai... V. Miliūnas Nidoje buvo figūra! Kai eidavo per miestelį, jo nepastebėti buvo neįmanoma: tiesus, lieknas, gražaus stoto, visada elegantiškas. Amžininkai liudija, kad V. Miliūnas turėjęs „ypatingą būdo bruožą, gal net ryškesnį už rašytojo talentą: aplink save skleidė kažkokią miliūnišką, atlaidumu ir humoru sušildytą ramybę“.

Viešosios bibliotekos ir filialų fonduose sukaupta apie 98 tūkst. fiz. vnt. įvairių grožinės, filosofijos, visuomenės, gamtos mokslų, istorijos, periodinių ir kt. dokumentų. Taip pat yra apie 2000 egz. įvairių kraštotyros spaudinių. Tai knygos, žurnalai, kuriuose rašoma apie Kuršių neriją, jos istoriją, gamtą, grožį. Viešosios bibliotekos abonemente ir filialuose yra abėcėlinis ir sisteminis katalogai. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje yra elektroninis katalogas.

Padidinti
Padidintas kontrastas