Elektroniniai katalogai


P risijunkite prie elektroninių bibliotekų katalogų. Galite naudotis Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos katalogu, arba prisijunkite prie Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS)

NSVMVB

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos elektroninis katalogas


LIBIS

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) suvestinis katalogas : www.libis.lt


Padidinti
Padidintas kontrastas