Įžodintais Kuršių nerijos pėdsakais: literatūrinis maršrutas
2021 11 sausio
Vasario 16-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena
2021 9 vasario
Rodyti viską

Pasirašyta sutartis dėl Preilos bibliotekos pastato sutvarkymo

 

Neringos savivaldybė kartu su biudžetine įstaiga E. F. Svetlanovo vardu pavadinta Kaliningrado srities filharmonija įgyvendina projektą „Bendradarbiavimas per sieną, išsaugant kultūros paveldą turizmui ir bendruomenei“.

Jame suplanuotos ir investicijos į kultūros paveldo objektus: restauruoti bei įveiklinti buvusį mokyklos pastatą Preiloje ir  Kaliningrado srities Filharmonijos kultūrinę erdvę, esančią buvusiame Šv. Šeimos bažnyčios pastate. Abu šie išskirtiniai kultūros paveldo objektai pastatyti 1907 metais, tad tikimasi, kad projekto įgyvendinimas taps ir simbolišku bendru atgimimu per naujas veiklas bei jų realizavimo formas.

Valstybės saugomą Preilos bibliotekos pastatą tvarkybos darbai palies jau netrukus - š. m. sausio 21 dieną Neringos savivaldybė ir UAB „Žimpra“ pasirašė statybos rangos sutartį, pagal kurią bus atlikti techniniame darbo projekte „Mokslo paskirties pastato Preilos g. 27, Neringoje (unikalus Nr. 2390-7000-2015) kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į kultūros“ numatyti darbai. 

Pastato pirmo aukšto patalpos bus pritaikytos šiandieniniams viešosios bibliotekos poreikiams – buvusioje klasėje numatoma įrengti skaityklą, galinčią priimti 8 lankytojus, bei atvirus knygų fondus. Buvusiose gyvenamosiose patalpose – uždaras knygų fondo saugyklas, pagalbinę patalpą ir sanitarinį mazgą, pritaikytą žmonėms su negalia. Atliktų pastato tvarkybos darbų dėka mansardinis aukštas bus skirtas bendruomenės gyventojų užimtumo patalpoms. 

Siekiant išsaugoti vertingąsias savybes bei atkurti sunykusias, bus tvarkoma ir pastato išorė – atliktas mūro ir tinko remontas, restauruotas fasado sienose esančių nišų tinkas, plytų mūras ir mūriniai elementai. Atliktas mūrinių kaminų, medinių stogo detalių remontas. Pakeistos molinės stogo čerpės. Restauruotos bus išorinės dvivėrės įėjimo durys bei marmuro lenta su vokišku užrašu „Preilos mokykla. Statyta 1907 m.“. Taip pat mediniai vidaus laiptai.

Prie įėjimų į pastatą bus įrengti išoriniai laipteliai ir pandusas žmonėms su negalia. Pastato rytų pusėje į marias numatoma įrengti medinių lentų terasą, taip pat sutvarkyti greta pastato esančio šulinio uždengimą.

Ant Kuršių marių kranto rymančiame, valstybės saugomame raudonų plytų mūro pastate anksčiau veikė Preilos mokykla – apie tai skelbia ir iki šių dienų išlikęs užrašas vokiečių kalba. Mokyklos klasė buvo rytinėje pastato dalyje – prie Kuršių marių, o vakarinėje ir mansardoje – mokytojų gyvenamosios patalpos. Preilos mokyklos istorija dėl mažo mokinių skaičiaus baigėsi 2001 metais.  Buvusiose gyvenamosiose pirmo aukšto patalpose šiuo metu yra įsikūręs Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos filialas. Buvusi mokyklos klasė ir mansardinio aukšto patalpos – nenaudojamos.

Bendras viso projekto biudžetas  - 716 911,43 EUR (iš jų - 645 220,29 Eur finansuojama programos lėšomis, 71 691,14 EUR paramos gavėjų lėšos). Projekto biudžeto dalis, tenkanti Neringos savivaldybės administracijai – 517 996,04 EUR, iš jų  - 466 196,44 EUR finansuojama programos lėšomis,  51 1799,60 EUR – Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis.

Detalesnę informaciją apie įgyvendinamą projektą teikia Vilma Kavaliova, projekto veiklos koordinatorė (el. paštas vilma.kavaliova@neringa.lt, tel. 8615 89589).

Ši informacija parengta padedant Europos Sąjungai. Už šios informacijos turinį atsako tik Neringos savivaldybės administracija ir ji negali būti laikoma atspindinčia Europos Sąjungos požiūrį.

Padidinti
Padidintas kontrastas