Dorė
2018 12 kovo
Nidos KTIC „AGILA“ 2018m. balandžio 23 d. 17.30 val.
2018 16 balandžio
Rodyti viską

Dorė 2018

2018m.  kovo 15 d. 17.30 val. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“ pristatysime penktąjį  Neringos kultūros almanachą „Dorė“, nuo 2010m. leidžiamą Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos.  Pirmąją sukaktį pažymintis leidinys liudija ne tik apie tęstinumą, bet ir apie sutelktą autorių kolektyvą bei pasiryžimą aktualiomis Prūsijos (Mažosios) Lietuvos istorijos, kultūros atminties temomis kalbėti nepaviršutiniškai ir kompetentingai. Be kita ko, „Dorė“ yra vienintelis leidinys fiksuojantis Neringos kultūrinio gyvenimo vyksmą (rašoma metų kultūros įvykių apžvalga).

Kuršių nerijoje liko vos keli senieji gyventojai – kuršininkai, todėl vietos tapatybės suvokimas šiandieniniams neringiškiams yra be galo svarbus. Rašydama Kuršių nerijos ir Prūsijos(Mažosios) Lietuvos istorijos temomis „Dorė“ neringiškiams ir Neringos svečiams atveria užmarštin nugrimzdusį pasaulį, apgaubtą ideologizuotų mitų, kurį pažinti  sovietmečiu buvo galima labai vienpusiškai .

Leidinio vertę didina autorių kompetencija. Pokalbis su iškiliausia Reformacijos tyrinėtoja dr. Ingė Lukšaite (2017m. Martyno Liudviko Rėzos premijos laureate) padės susivokti sudėtinguose  Reformacijos procesuose, suformavusiuose Prūsijos (Mažosios) Lietuvos tapatybę.

Didžiųjų asmenybių įtaką Kuršių nerijai atveria nuolatinė „Dorės“ autorė Klaipėdos universiteto doc. dr. Nijolė Strakauskaitė, savo publikacijose rašydama apie  baltistikos korifėją Adalbertą Bezzenbergerį, 40 vasarų praleidusį Juodkrantėje, ir visiškai visuomenei nežinomą  Karaliaučiaus intelektualą Ludwigą Goldsteiną, kurio dėka rašytojas Thomas Mannas atvyko į Karaliaučių, o vėliau – į Kuršių neriją. Trečioji asmenybė, kuriai nidiškiai turėtų būti dėkingi už Nidos savitumo išsaugojimą yra dailininkas ekspresionistas Ernstas Mollenhaueris, su kurio vardu siejamas Nidos dailininkų kolonijos suklestėjimas XXa.3-4 dešimtmečiais ( žurnalistės Raimondos Ravaitytės – Meyer pokalbis).

Siekdama surinkti ir užrašyti  vyresnės kartos neringiškių prisiminimus apie Neringą „po lūžio“ (ją apgyvendinus naujakuriais), „Dorė“ skelbia ilgamečio Nidos mokyklos direktoriaus Stanislovo Valančiaus pasakojimus apie mokyklą ir bendruomenę (žurnalistės Astos Jankauskienės pasakojimas).

Rašyti nauja – Kuršių nerijos kraštovaizdžio  tema „Dorę“ paskatino  nauji paskutinių dešimtmečių mokslo tyrinėjimai, koreguojantys mūsų žinias apie Kuršių nerijos susidarymą – apie tai prof.dr. Alberto Bitino publikacija.

Legendinio Nidos fotografų seminaro, paminėjusio 40- metį, reikšmę, aptaria  fotografijos istorikas Stanislovas Žvirgždas. Taip pat pristatomas pirmasis Neringos mero premijos, skirtos fotomenininkui, laureatas Vitalijus Butyrinas.

Kūrėjų skiltyje  didžiuojamės galėdami publikuoti naujausius Nidoje gimusios ir augusios  poetės Neringos Abrutytės (šiuo metu gyvenančios Danijoje) eilėraščius.

Penktoji „Dorė“ – gausiai iliustruota, jos viršelyje – dailininko Romano Borisovo akvarelė „Karaliaučiaus katedros altoriaus dalies likučiai“  (apie Borisovo akvarelėse atgimusius Rytprūsius pasakoja Birutė Skaisgirienė)  bei 5 Reformacijos postulatai – tai dedikacija 2017m. šalyje pažymėtiems Reformacijos metams.

2018m kovo 20d „Dorė“ bus pristatyta Juodkrantėje, kovo 27d. – Klaipėdoje, gegužės 10 d. – Vilniuje, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka

Tel. pasiteiravimui – 868686571

doreneringa@gmail.com

Padidinti
Padidintas kontrastas