NEMOKAMOS

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno  viešojoje bibliotekoje ir filialuose teikiamos paslaugos

Atsisiųsti paslaugų sąrašą
ATSAKYMAI Į ĮVAIRIAS BIBLIOGRAFINES UŽKLAUSAS
DOKUMENTŲ PAIEŠKA IR INFORMACIJA

konsultacijos ieškant informacijos, informacijos teikimas telefonu, elektroniniu paštu

DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS Į NAMUS IR SKAITYMAS VIETOJE

naudojimasis spaudiniais abonemente ir skaitykloje

RENGINIAI

knygų pristatymai, susitikimai su žymiais žmonėmis ir kt., dokumentų parodos, ekskursijų po biblioteką organizavimas.

SPAUDINIŲ PRISTATYMAS Į NAMUS NEĮGALIESIEMS

skaitytojų mokymas naudotis katalogais, duomenų bazėmis, kompiuteriais ir internetu pagal poreikį


MOKAMOS

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno  viešojoje bibliotekoje ir filialuose teikiamos paslaugos

Atsisiųsti įkainius

Įkainių patvirtinimas

 
 

INTERNETO PASLAUGOS

Viešojoje bibliotekoje, Juodkrantės filiale

VIEŠA INTERNETO PRIEIGA
INFORMACIJOS PAIEŠKA INTERNETO DUOMENŲ BAZĖSE
LAIŠKO IŠSIUNTIMAS ELEKTRONINIU PAŠTU
SKENAVIMO PASLAUGA